Kode Untuk Mengunci Folder

1 Response to "Kode Untuk Mengunci Folder"

Anonymous said...

akang dupi ngetikeun tulak panto folder teh dina naon netikeunna, tras dimana disimpena?
diantos walerana di tito_ir@yahoo.com
hatur nuhun sateuacana.